Nature

En djungel

Svensk djungel….Det märks tydligt att någon som bodde här förr i tiden var väldigt trädgårdsintresserad. Överallt hittar man spår och rester av den gamla trädgården och jag kan bara gissa hur den en gång sett ut. Vi har en gammal mossig stenmur i norra delen av trädgården och bortanför den börjar skogen…skog av körsbär, lönn, […]