Det som blivit kvar

Rester från förra säsongen…

så kan man se dem, nyponen, som ännu inte
blivit mat åt några fåglar eller andra djur.
Hur är det med det förresten?
Det är ofta man ser fjolårsnypon sitta
kvar på buskarna. Är det inget djur
som specialiserat sig på nypon?